21 апреля, 2024

Адабий бет

Түбүң түшкүр жашоо ушунусу менен кызык окшобойбу. Бир гана аалам сырлары ачылбаган сандыктай, туңгуюк, түпкүрдөгү сүрүнөн жазбай...
Көрүнүктүү педагог, белгилүү жазуучу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Вахаб-Бостон Умаров 2023-жылдын 15-декабрында 82 курагында дүйнө салды....
Замандын зарыбы, турмуштун зарыбы, жашоонун зарыбы кандай экенин ким билсин, таенебиз Лайликан көптү башынан өткөргөн өз заманынын...