21 апреля, 2024

Бейнеге сүртүм

Түбүң түшкүр жашоо ушунусу менен кызык окшобойбу. Бир гана аалам сырлары ачылбаган сандыктай, туңгуюк, түпкүрдөгү сүрүнөн жазбай...
Замандын зарыбы, турмуштун зарыбы, жашоонун зарыбы кандай экенин ким билсин, таенебиз Лайликан көптү башынан өткөргөн өз заманынын...
Кандай гана кесиптин ээси болбосун жашоого из калтырып, өзүнүн эмгеги аркылуу кийинки муундарга үлгү болорлук даражада жашап...