20 мая, 2024

Экология

“Барс” жана “Барс-2” топтору. Булар “NABU-Кыргызстан” уюму тарабынан өлкөдөгү жапайы жан жаныбарларды, канаттууларды коргоо максатында түзүлгөн. “Барс”...